PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

El passat 29 de març de 2017 es va aprovar, entre d’altres:

donar compte de la liquidació de 2016,

una modificació del pressupost per incorporació de Romanents de Tresoreria, per a dur a terme inversions d’immobilitzat (Ordinadors, impressores, telèfons i web institucional)

-el PRESSUPOST de 2017 del Consorci Badalona Sud,

En el PRESSUPOST hi ha:

1) Les Bases d’Execució, que regulen el funcionament del Consorci,

2) La memòria econòmica i l’informe financer, amb detall de:

– les subvencions a atorgar, i variació de les despeses i ingressos en relació a l’exercici anterior,

– els pressupostos d’ingressos i despeses, amb el detall de les partides pressupostàries,

– i l’annex de personal, amb detall dels sous de cadascú dels treballadors del Consorci.

El pressupost de 2017 presenta la mateixa estructura que els pressupostos anteriors, amb les dades actualitzades i el pla d’actuació per a 2017, on es defineixen els projectes del Consorci Badalona Sud.

*A vegades els arxius són massa grans per penjar en format pdf. Si us plau, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per tal de demanar-nos qualsevol tipus d’informació.

 

Deja un comentario